ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ ร่วมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากโครงการหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ จากโครงการหลวง ในงานโครงการหลวง ๕๔ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม.