Home

S__438771773_0
S__438771766_0
1681885306177
S__443023381_0
previous arrow
next arrow
ประธานสมาคม

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เป็นสมาคมของภริยาข้าราชการทุกนายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบกโดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของ กองทัพบกและประเทศชาติ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยยึดถือหลักการทำงานที่สำคัญคือ 

                “ทำงานด้วยความเต็มใจสมัครใจและมีความรักความสามัคคี”

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประธาน สม.ทบ.สาขา รร.จปร. และคณะฯร่วมกิจกรรมชมและช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานเพื่อนพึ่ง(ภา) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสม.ทบ.สาขา รร.จปร. และคณะฯร่วมกิจกรรมชมและช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานเพื่อนพึ่ง(ภา) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

อ่านเพิ่มเติม
ประธาน สม.ทบ.สาขา รร.จปร. และคณะฯร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธาน สม.ทบ.สาขา รร.จปร. และคณะ ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. และร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุม รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะฯ เข้าร่วมชมการแสดงโขนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะฯ เข้าร่วมชมการแสดงโขนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พร้อมทั้งร่วมเลือกชมและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม.

อ่านเพิ่มเติม
ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร.และคณะฯร่วมงาน รร.จปร. ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร.และคณะฯ ร่วมงานรร.จปร.ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดสุตธรรมาราม ต.พรหมณี อ.เมือง จว.นย.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จ ฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาง สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์จากโครงการทหารพันธุ์ดี (ไข่เค็มใบเตย) ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร.และคณะฯร่วมงานรร.จปร.ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดเขาชะโงก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร.และคณะฯ ร่วมงานรร.จปร.ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดเขาชะโงก ต.พรหมณี อ.เมือง จว.นย.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต ผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต ผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคในการดูแลเพาะปลูกพืชผักสวนครัว โดยไม่ใช้สารเคมี ณ โครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
ประธาน สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. สนับสนุน แท็บแล็ต Samsung Galaxy tab s9 FE (WIFI)

เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธาน สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. สนับสนุนแท็บแล็ต Samsung Galaxy tab s9 FE (WIFI) จำนวน ๒ เครื่องเป็นเงินจำนวน ๓๓,๙๘๐ บาท เพื่อมอบเป็นของรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย – สมาคมแม่บ้านทหารบก งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรอง ๔๔๑ สลก.ทบ.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จร่วมงานแข่งขันเดิน – วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ น. นาง สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จร่วมงานแข่งขันเดิน – วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ รร.จปร. นอกจากนี้ นาง สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมเดินตามเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระดำเนิน ระยะทาง ๘๐๐ เมตร (เส้นทางจากลานหน้า บก.รร.จปร. ถึงบริเวณหน้าอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร.)

อ่านเพิ่มเติม
slot777 situs slot slot gacor hari ini 88slot slot88 login slot88 daftar slot88 slot 88 bola euro daftar slot88