คณะแม่บ้านสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเสนอโครงการ ม.35 ของกำลังพล ฯ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.66 คณะแม่บ้านสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเสนอโครงการ ม.35 ของกำลังพล รร.จปร. ณ ห้องธนบุรี บก.รร.จปร.