ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในพิธีมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในพิธีมอบทุนยังชีพ ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ณ ห้องสุโขทัย กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก