ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๕ น. นางสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.