ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ คณะฯร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น.คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ คณะฯร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า