ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และในเวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ รร.จปร.