ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก. สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมการตรวจเยี่ยมกำลังพล รร.จปร. และครอบครัว ที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในความดูแล

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. นาง สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก. สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมการตรวจเยี่ยมกำลังพล รร.จปร. และครอบครัว ที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในความดูแล ร่วมกับ ทีมแพทย์ – พยาบาล รพ.รร.จปร. ในการติดตามอาการและแนะนำการดูแลผู้ป่วยฯ อย่างถูกวิธี รวมถึงการแนะนำโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ในรายที่เป็นผู้พิการทุพพลภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ ครอบครัวกำลังพล มีจำนวน ๖ ราย

slot777 situs slot slot gacor hari ini 88slot slot88 login slot88 daftar slot88 slot 88 bola euro daftar slot88