ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต ผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต ผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคในการดูแลเพาะปลูกพืชผักสวนครัว โดยไม่ใช้สารเคมี ณ โครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.รร.จปร.