ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดนครนายก” ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นาง สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดนครนายก” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมมอบเงิน และสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก