ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.