ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. และคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. และคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ พุทธศานสถาน รร.จปร.