ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ งานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ งานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ททบ. ๕