ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๐.๕๕ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.