ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว รร.จปร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามมาตรา ๓๕ ประจำปี ๖๗

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ พ.ค.๖๗ พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร. และ คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว รร.จปร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามมาตรา ๓๕ ประจำปี ๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการในพื้นที่ รร.จปร. และ จ.นครนายก จากจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ