ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พ.ค.๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๖๗ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.