ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของกำลังพล รร.จปร. ที่พิการทุพพลภาพ ผู้ดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ตามมาตรา ๓๕(๗)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ค.๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของกำลังพล รร.จปร. ที่พิการทุพพลภาพ ผู้ดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ตามมาตรา ๓๕(๗) ณ วัดวังประจีด ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก