ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการ รร.จปร. พร้อมด้วย คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร., สมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ, คณะผู้บังคับบัญชา และนักเรียนนายร้อย ได้ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๖๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์ ณ ททบ. ๕