ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. และ คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด และ การจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และ คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด และ การจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์” ที่ทาง สมาคมแม่บ้านทหารบก ได้จัดขึ้น สำหรับสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ