ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา รร.จปร. และคณะสมาชิกแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร.ครบ ๑๓๖ ปี และงานรั้วแดงกำแพงเหลือง ประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๕ ส.ค. ๖๖ คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา รร.จปร. และคณะสมาชิกแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร.ครบ ๑๓๖ ปี และงานรั้วแดงกำแพงเหลือง ประจำปี ๒๕๖๖