ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสุดา ไชยพันธ์ุ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ พุทธศาสนสถาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม รร.จปร.