ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายประกอบจังหวะ บาสโลบ ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตามการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารเรือนรับรอง รร.จปร.