ประธาน สม.ทบ.สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธาน สม.ทบ.สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. และร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุม รร.จปร.