ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร.และคณะฯร่วมงานรร.จปร.ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดเขาชะโงก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร.และคณะฯ ร่วมงานรร.จปร.ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดเขาชะโงก ต.พรหมณี อ.เมือง จว.นย.