Author name: สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร.

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร.พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ฯ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ กองพันทหารราบ

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร.พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ฯ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จำนวน 65 คน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ กองพันทหารราบ และสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ รร.จปร. โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการมีบทบาทและส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร.พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ฯ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ กองพันทหารราบ Read More »

ประธานสมาคมแม่บ้านทบ.สาขา รร.จปร.และคณะกรรมการฯ ประชุมมอบนโยบายและแบ่งมอบหน้าที่ สมาคมแม่บ้านทบ.สาขา รร.จปร.

เมื่อ 261330 ม.ค. 66 ประธานสมาคมแม่บ้านทบ.สาขา รร.จปร.และคณะกรรมการฯ ประชุมมอบนโยบายและแบ่งมอบหน้าที่ สมาคมแม่บ้านทบ.สาขา รร.จปร. ณ ห้องประชุม บก.รร.จปร. และมอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ กำลังพลที่คู่สมรสทุพพลภาพและกำลังพลที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ห้องรัตนโกสินทร์บก.รร.จปร.ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประธานสมาคมแม่บ้านทบ.สาขา รร.จปร.และคณะกรรมการฯ ประชุมมอบนโยบายและแบ่งมอบหน้าที่ สมาคมแม่บ้านทบ.สาขา รร.จปร. Read More »

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ โดยในกิจกรรมคณะแม่บ้านร่วมแจกรางวัลให้กับบุตรกำลังพล รร.จปร. ที่มาร่วมกิจกรรม ณ พัน.ร.รร.จปร.

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ Read More »

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ลานหน้า บก.รร.จปร. Read More »

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๑๐๐ – ๒๐๐๐ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก จำหน่ายบัตรเล่นเกมส์ “นายร้อยสอยดาว” ประจำบูธสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๑๐๐ – ๒๐๐๐ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก จำหน่ายบัตรเล่นเกมส์ “นายร้อยสอยดาว” ประจำบูธสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ก.ท. ภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๖ ปี

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๑๐๐ – ๒๐๐๐ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก จำหน่ายบัตรเล่นเกมส์ “นายร้อยสอยดาว” ประจำบูธสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

พลโท ปิยะพงษ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วยคณะนายทหารฯ ,กำลังพล รร.จปร., นนร.รร.จปร. และคุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยสมาชิก แม่บ้าน ฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 พลโท ปิยะพงษ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วยคณะนายทหารฯ ,กำลังพล รร.จปร., นนร.รร.จปร. และคุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยสมาชิก แม่บ้าน ฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

พลโท ปิยะพงษ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วยคณะนายทหารฯ ,กำลังพล รร.จปร., นนร.รร.จปร. และคุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยสมาชิก แม่บ้าน ฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2565 คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยผ่านระบบ Line Meeting ณ ห้อง กทท. 1 รร.จปร. โดยมี พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในการประชุม

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2565 พล.ท.ปิยพงษ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณะนายทหาร รร.จปร., กำลังพล รร.จปร.,นนร.รร.จปร และ คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ บริเวณ หน้าลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.5. รร.จปร

คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธี ในการนี้ คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วย ข้าราชการ, นักเรียนนายร้อย, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และครอบครัว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญ เพื่อถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม Read More »

ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. นนร. และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 0629 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร. รร.จปร. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พล.ท. ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วย คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร., คณะผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการ, นนร. และสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ ร่วมพิธีฯ

ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. นนร. และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร. Read More »